logo haarwerk plus heerenveen 125

images/sliders/slider-haarwerk-plus-1.jpg

Klachten over onze dienstverlening of producten

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.
Deze brochure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.
Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u bijgesloten ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van Mevrouw Petra Westra;


Binnen 5 werkdagen vindt reactie plaats. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

  1. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de door de SEMH erkende Klachtencommissie ANKO, waar Haarwerk Plus als ANKO lid gebruik van maakt; De ANKO is te bereiken op: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel: 070-3105310. Voor meer informatie www.anko.nl


De erkenningsregeling voor klachtencommissies zorgt er voor dat de cliënt erop kan vertrouwen dat de klacht zorgvuldig en onafhankelijk wordt behandeld.
Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH* en is als zodanig aangesloten bij de SEMH.

* De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.
U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.

Download dit documentpdf als PDF